Mc-Soft Rejestracja

Informacje dotyczące usługi


Strona umożliwia wykonać rezerwacje wizyty do wybranej przychodni oraz lekarza. W opcji pacjent możliwy jest podgląd statusu swoich rezerwacji (po podaniu danych identyfikujących: nazwisko,imie,PESEL)

Przyciśnięcie przycisku 'Zatwierdź' jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych jest Mc-Soft z siedzibą w Grudziądzu, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8760000079. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail:  mc-soft@pro.onet.pl
Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane tylko w następujących celach:  wykonania rezerwacji wizyty lekarskiej i związanymi z tym czynnościami.


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu ; posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze jednostki lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:mcsoft@pro.onet.pl Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wniesienie sprzeciwu skutkuje jednoczesną rezygnacją z rezerwacji wizyty oraz usunięcie danych z rejestru.